NIX18 en drank bestellen

Op 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet in werking getreden. Eén van de regels is dat webwinkels en bezorgdiensten die alcohol verkopen en leveren, een leeftijdscontrole moeten toepassen. Om bij thewineconnection.nl drank te bestellen en in ontvangst te nemen, moet je 18 jaar of ouder zijn. Als dat na leeftijdscontrole aan de deur niet het geval blijkt te zijn, neemt de bezorger het pakket weer mee. Wij volgen daarbij de NIX18 richtlijnen.

Nix18